Thông Báo Phụng Vụ Tuần Thánh

Chương Trình Phụng Vụ Tuần Thánh  & Đại Lễ Phục Sinh 2024

·       24/3 – Chúa Nhật Lễ Lá
·       25/3 – Thứ Hai Tuần Thánh: 6pm–7pm: Ngắm Đàng Thánh Giá và đọc kinh Lòng Chúa thương xót (Không có Thánh Lễ).
·       26/3 – Thứ Ba Tuần Thánh: 11am:  Lễ Truyền Dầu tại Nhà Thờ  Chánh Tòa. 6pm–7pm: Ngắm Đàng Thánh Giá và đọc kinh Lòng Chúa thương xót
·       27/3: Thứ Tư Tuần Thánh: 6pm–7pm: Ngắm Đàng Thánh Giá và đọc kinh Lòng Chúa thương xót
·       28/3: Thứ Năm Tuần Thánh: 8pm: Thánh lễ Tiệc Ly trong Gym Sau Thánh Lễ có Chầu Thánh Thể:

-9:30 Pm: Cộng đoàn GXchầu chung
-10:00 Pm: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
-10:30 Pm: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
-11:00 Pm: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
-11:30 Pm: Đoàn Thanh Niên Công Giáo
-12:00 Am: Kết thúc Chầu Thánh Thể
·       29/3: Thứ Sáu Tuần Thánh: 6:00pm: Ngắm đàng Thánh Giá trọng thể xung quanh Nhà Thờ, bắt đầu từ trong Gym. Sauđó là Nghi thức suy tôn Thánh Giá  và hôn Thánh Giá trong Gym.
·       30/3: Thứ Bảy Tuần Thánh: 8pm: Lễ Vọng Phục Sinh trongGym và  nghi thức Rửa Tội cho Tân Tòng.
·       31/3: Chúa Nhật Phục Sinh: 10:30am: Thánh Lễ MừngChúa Phục Sinh (thánh lễ duy nhất)
-Sau thánh lễ có Egg Hunting + Games chocác em Thiếu Nhi và tiệc mừng cho toàn Giáo xứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *