Đoàn Thanh Niên Công Giáo

I. Ban Trị Sự (nhiệm kỳ 2021)

Đoàn Thanh Niên Công Giáo:
Đ. Trưởng: A. Phêrô Maria Ngô Sáng Tuyền (813) 833-5575
Đ. Phó Nội Vụ: A. Huỳnh Phương (813) 751-5708
Đ. Phó Ngoại Vụ: A. Gioan Baotixita Trương Vũ (931) 220-0055

II. Mục Đích:

Nâng đỡ và làm tăng trưởng đời sống đức tin của giới trẻ Công Giáo.
Tạo môi trường cho tất cả các thành viên của Đoàn nhận biết và nhiệt thành trong sứ mệnh phụng vụ Thiên Chúa và Giáo Hội của giới trẻ.
Tạo môi trường cho tất cả các thành viên của Đoàn gìn giữ và phát triển văn hóa Việt Nam.

III. Ân Huệ Thiêng Liêng:

Đoàn Thanh Niên Công Giáo nhận Thánh Phanxicô Assisi làm Thánh Bổn Mạng và nguyện noi theo tinh thần phụng vụ nhiệt thành và bền bỉ của Thánh Phanxicô Assisi.

IV. Gia Nhập Đoàn Thanh Niên:

Đoàn Thanh Niên Công Giáo Phanxicô Assisi luôn mở rộng vòng tay để đón nhận các bạn trẻ trong và ngoài Cộng Đoàn  từ 18 tuổi trở lên.  Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc A. Trương Vũ (931) 220-0055

15/11: Sinh Hoạt Đoàn Thanh Niên Công Giáo

Thứ sáu 15 tháng 11/2019 : Tạ ơn Chúa
Mừng Thánh Anrê Tông Đồ.
Chương Trình:
 8pm – 8:10pm: đọc kinh.
 8:10pm – 8:40pm: chầu Thánh Thể theo chủ đề “Tạ ơn Chúa”.
 8:40pm – 8:50pm: cha quản nhiệm chia sẻ.
 9:00pm – 10:00pm: sinh hoạt.
Việc bác ái trong tháng:
 Tìm hiểu và nhìn gương Thánh Anrê Tông Đồ.
 Kinh Cải Tội Bảy Mối / Thứ sáu: “Yêu người, chớ ghen ghét”.

 

*** Chương Trình Sinh Hoạt 2019-2020

*** Chầu Thánh Thể & Sinh Hoạt

***Vài hình ảnh của Lễ mừng Bổn Mạng 6/10/19***

Lịch Sinh Hoạt: